Persondatapolitik for ABJ Rengøring

ABJ Rengøring er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine oplysninger, når du som kunde bruger de
services vi tilbyder og vi tilstræber at du som kunde kan føle sig tryg ved vores behandling af dine
personoplysninger. ABJ Rengøring behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik
og gældende lovgivning.

Hvornår indsamler og anvender ABJ Rengøring dine oplysninger

Når du som kunde gør brug af vores services, så vi kan levere vores service og fakturere for denne. I
forbindelse med fakturering indsamler vi kun nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn,
adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Dine oplysninger behandles og gemmes kun hvis du frivilligt
har oplyst dem, for eksempel i forbindelse med bestilling af vores service.


Hvornår videregiver ABJ Rengøring dine personoplysninger

Det gør ABJ Rengøring som udgangspunkt aldrig. Skulle det blive aktuelt i forbindelse med udøvelse af
vores service, vil du som kunde altid blive informeret.

Hvordan beskytter ABJ Rengøring dine oplysninger.

ABJ Rengøring har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger
ikke bliver misbrugt, offentliggjort eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. ABJ Rengøring sikkerhed
bliver løbende opdateret. I praksis er det ikke muligt at etablere 100% sikkerhed og vi kan derfor ikke
garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå vores
sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver derfor dine personoplysninger på
eget ansvar.

Dine rettigheder som kunde

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger ABJ Rengøringhar om dig, kan du rette henvendelse til os på
mobil 31 40 89 11 eller vores e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Hvis det viser sig at være urigtige
oplysninger, har du ret til at anmode om at ABJ Rengøring retter, blokerer eller sletter disse oplysninger.

Hvor længe opbevarer ABJ Rengøring dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne levere den service, du har bedt
om og så længe som lovgivningen kræver det i forbindelse med det regnskabsmæssige.